Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janssen, C., J.W. Erisman. 2016. Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant: Groene landbouw: Biodiversiteit als beste basis voor het boerenbedrijf. Volkskrant. 16 april 2016.


Soort document: Krantenartikel

Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster

Meer publicaties over Conceptueel Kader Biodiversiteit
  • Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both. Erisman et al., 2016, download
  • Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. Erisman et al., 2016, download
  • Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Erisman et al., 2014, download
  • Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Erisman et al., 2014, downloadTaal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant: Groene landbouw: Biodiversiteit als beste basis voor het boerenbedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kunstmest? Intensivering van de landbouw? Niet nodig, zegt Jan Willem Erisman, die alles van stikstof weet. Ga juist uit van de natuur.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, stikstof, vergroening, bodemkwaliteit, mest, biodiversiteit, waterregulatie, klimaat
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Back to the soil. Green agriculture: Biodiversity is the best basis for farming systems. Interview with Jan Willem Erisman in De Volkskrant

Abstract / summary in English:

Chemical fertilisers? Agricultural intensification? Not needed, says Jan Willem Erisman, who knows everything about nitrogen. Start from nature, go back to the soil.


Keywords in English: soil, nitrogen, greening, soil quality, manure, biodiversity, water management, climate
Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant