Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Riemens, M., H. Huiting, J.G.C. Deru, H.A. van Schooten, K. Verloop, R. van der Weide. 2015. Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2014. Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeksinstituut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen. 76 p.

Aantal pagina's: 76

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,9 MB; opent in nieuw venster

Rapportages van voorgaande jaren: Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2013 Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2012

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2014

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het derde onderzoeksjaar van het beleidsondersteunen onderzoek 'Duurzaam bodembeheer mais'. Het onderzoek vond plaats op drie proefvelden: Lelystad (klei), De Moer (zand, Brabant) en Rolde (zand, Drenthe). Effecten van grondbewerking, groenbemesters en maisrassen op de bodemkwaliteit zijn onderzocht. De proeven zijn in 2015 voortgezet.


Trefwoorden in Nederlands: bodembeheer, duurzaam landgebruik, mais, snijmais, bodemkwaliteit, landbouwkundig onderzoek, onderzoeksopzet, onderzoeksvelden, teelttechnieken, teelsystemen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Sustainable soil management maize: projectresults 2014

Abstract / summary in English:

This report describes the results from the third year of the policy supporting research "Sustainable soil management maize". The research was conduced at three experimental plots in The Netherlands: Lelystad (clay, in the province of Flevoland)), De Moer (sandy soil, North Brabant) and Rolde (sandy soil, Drenthe). Effects of tillage, green manure and maize variety on soil quality have been investigated. The trials are continued in 2015.


Keywords in English: soil management ; sustainable land use ; maize ; soil quality ; agricultural research ; experimental design ; experimental plots ; cultural methods ; cropping systems
Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2014