Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Vicca, J., W. Govaerts, C. Verwer. 2016. Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek: Lichtintensiteit kan op veel melkgeitenbedrijven verbeterd worden. V-focus. April:40-41.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek: Lichtintensiteit kan op veel melkgeitenbedrijven verbeterd worden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Tijdens een welzijnsonderzoek op acht Belgische en acht Nederlandse melkgeitenbedrijven, uitgevoerd door hogeschool Odisee (België) in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en in Nederland gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, werden een aantal klimaatparameters gemeten. De resultaten van dit onderzoek worden in dit artikel besproken.


Trefwoorden in Nederlands: Lichtintensiteit, geit, lam, melkgeit, vruchtbaarheid, ammoniak, NH3, temperatuur, luchtvochtigheid, tocht, CO2, koolstofdioxide
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Indoor climate guidelines for dairy goat farms: Animal welfare study shows that light intensity could be improved

Abstract / summary in English:

This article discusses the results of an animal welfare study on eight dairy goat farms in Belgium and eight dairy goat farms in the Netherlands. The study was carried out by University College Odisee (Belgium) in collaboration with the Louis Bolk Institute. Various indoor climate parameters were measured. The Dutch part of the study was funded by the Steering Group Agricultural Innovation Brabant.


Keywords in English: light intensity, goat, kid, dairy goat, fertility, ammonia, NH3, temperature, humidity, draught, CO2, carbon dioxide
Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek