Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, F. Lenssinck, J. Bloem. 2016. Bodemkwaliteit op veengrond: Effecten van drie maatregelen op een rij. Rapport 2016- 013 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Aantal pagina's: 32

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2016- 013 LbD; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit op veengrond: Effecten van drie maatregelen op een rij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden (Fase II) is het effect van drie praktijkmaatregelen (ruige mest versus dikke fractie, Ca/Mg-verhouding en onderwaterdrainage) onderzocht op bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten. Resultaten van deze onderzoeken worden in deze brochure besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergronden van bodemkwaliteit in het veenweidegebied en bevat de brochure een checklist bodemkwaliteit die elke veehouder op zijn bedrijf kan doorlopen.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, ecosysteem, mest, dikke fractie, duurzaam, veenweiden, veehouderij, onderwaterdrainage, calcium, magnesium, bodemindicatoren
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Peat soil: Effects of three measures on soil quality

Abstract / summary in English:

Within the framework of the project Soil indicators for sustainable soil use in peat meadows (Phase II) we investigated the effect of three agricultural measures on soil quality and ecosystem services: the effect of adding raw manure versus the solid fraction of slurry; the effect of adding calcium fertiliser versus magnesium fertiliser (to manage soil Ca/Mg ratio), and the effect of subsoil drainage. This report presents the results of the various field trials involved. In addition, it presents background information on soil quality in peat grasslands and a checklist for dairy farmers to assess soil quality at their farms.


Keywords in English: soil quality, ecosystem, manure, solid fraction, sustainable, peat meadows, peat grasslands, dairy farming, subsoil drainage, submerged drainage, calcium, magnesium, soil indicators
Bodemkwaliteit op veengrond