Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., J.W. Erisman. 2016. Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement. Rapport 2015-052 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.

Aantal pagina's: 33

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en Natuur & Milieu heeft het Louis Bolk Instituut de geschiktheid beoordeeld van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument voor het reguleren van de fosfaatproductie en grondgebondenheid van de melkveehouderij. Deze beoordeling is gedaan aan de hand van interviews met representanten uit de melkveesector (melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en iemand van een zuivelcoöperatie) en een bijdrage van CLM Onderzoek & Advies.


Trefwoorden in Nederlands: Kringloopwijzer, fosfaatproductie, melkveehouderij, zuivel, Fosfaat, Grondgebondenheid, Milieunormen, beleid
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement