Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verwer, C., L.P.L. van de Vijver. 2016. Opzet en effecten van kleinschalige zorg. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.

Aantal pagina's: 16

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer;
Dr. ir. Lucy P.L. van de Vijver


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Opzet en effecten van kleinschalige zorg

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is gericht op boerenbedrijven die landbouw als hoofdtak hebben, maar ruimte willen bieden aan één of enkele zorgvragers om binnen de routine van het bedrijf mee te helpen. Kortom, boerderijen die kleinschalig zorg willen aanbieden aan één of meerdere mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, afkomstig uit jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ of Verslavingszorg.


Trefwoorden in Nederlands: kleinschalige zorg, boerderijen, dagbesteding, zorgvrager, zorgboerderij, verstandelijke, lichamelijke beperking, psychische beperking, jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ, Verslavingszorg
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Organisation and effects of small-scale care

Abstract / summary in English:

This information brochure is aimed at farmers whose primary goal is agricultural production but who are also interested in offering room to one or more individuals to work on their farms in a care context. In other words, farmers that would like to provide small-scale care to one or more persons with a mental, physical or psychiatric disability, coming from youth care, elderly care, psychiatric care or addiction care.


Keywords in English: small-scale care, farms, day care, day occupation, care client, care farm, mental disability, physical disability, psychiatric disability, youth care, elderly care, psychiatric care, addiction care
Opzet en effecten van kleinschalige zorg