Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L. 2015. Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer. Ekoland. Juli/augustus 2015, p. 16-17.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,7 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Half juni organiseerde Mulder Agro de Bodem Beleefdagen, inclusief een beurs en 23 workshops. Bezoekers werden via een bodemsleuf naar binnen geleid. Tijdens de Biologische Velddag op de professor Broekemahoeve was ook veel aandacht voor de bodem en specifiek voor de relatie met fosfaat. En Helphumus daagt boeren uit zich via de website www.helphumus.nu te profileren met bodemverhalen.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, voedingsstoffen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, fosfaat, fosfor, vlinderbloemigen, P-status
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management

Abstract / summary in English:

In June 2015 Dutch agro-supplier Mulder Agro organised the 'soil experience days', including an exhibition and 23 workshops. Visitors to the event were shown through a soil trench at the entrance. Furthermore, soil was one of the central themes of the Organic Field Day at the Professor Broekema Farm, particularly in relation to phosphate. Last but not least, Help Humus (an initiative of citizens and farmers) challenges farmers to present their sustainable soil management strategies on the website www.helphumus.nu.


Keywords in English: Soil health, nutrients, soil structure, soil fertility, phosphate, phosphorous, legumes, soil P status
Jaar van de Bodem blijft inspireren