Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wagenaar, J. 2015. Leverbot in kaart gebracht: leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen. Ekoland. Maart 2015, p. 24-25.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Leverbot in kaart gebracht: leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. De verliezen ten gevolge van leverbotinfecties worden onderschat. Een onderzoeksproject heeft een instrument ontwikkeld dat de gevolgen op bedrijfsniveau in kaart kan brengen en handelingsperspectief geeft.


Trefwoorden in Nederlands: Leverbotinfecties, dierenwelzijn, melkveegezondheid, vernatting
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Like fluke disease: diagnosis, treatment and prevention

Abstract / summary in English:

Dairy cows grazing outside or fed indoors with fresh grass are increasingly infected by liver fluke, a parasitic flatworm. The losses resulting from liver fluke disease are generally underestimated. A research project has recently developed a tool for dairy farmers to assess the impact of this disease on their farms and to gain insight into measures to address the problem.


Keywords in English: Liver fluke disease, animal welfare, dairy livestock
Leverbot in kaart gebracht