Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verkaik, J., C. Verwer. 2015. Leverbot in kaart gebracht. V-Focus. Juni 2015, p. 27-29.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Leverbot in kaart gebracht

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. Leverbotinfecties brengen verliezen met zich mee die onderschat worden, zoals verminderde groei van jongvee, verminderde weerstand, verminderde melkproductie en afkeuring van levers van geslachte dieren.


Trefwoorden in Nederlands: Leverbotinfecties, dierenwelzijn, melkvee
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Liver fluke disease: prevalence in the Netherlands

Abstract / summary in English:

Dairy cows grazing outside, or fed indoors with fresh grass, are increasingly infected by liver fluke, a parasitic flatworm. Losses resulting from liver fluke disease are generally underestimated, but include growth retardation, reduced resistance, lower milk production, and rejection of infected livers at the slaughterhouse.


Keywords in English: liver fluke, animal welfare, dairy cows
Leverbot in kaart gebracht