Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L. 2015. Digestaat, gebruik en regelgeving: Stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik van digestaat als meststof. Ekoland. April 2015, p. 14-15.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,74 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van:

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Digestaat, gebruik en regelgeving: Stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik van digestaat als meststof

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Digestaat is het restproduct uit de bio vergister. Afhankelijk van de grondstoffen waarmee een bio vergister wordt gevoed, wordt digestaat aangemerkt als A-meststof en/of als B-meststof.  Qua werking heeft vloeibare digestaat het karakter van kunstmest, na toediening is de stikstof snel opneembaar. Door inzet van digestaat kan het stikstofgehalte in de bodem tijdelijk worden verhoogd, het vraagt echter nog kunst- en vliegwerk om tot de gewenste stikstofbeschikbaarheid te komen op het juiste moment. Digestaat is een meststof voor korte en middenlange termijn. Vooral de dunne fractie bevat veel direct opneembare stikstof. Wie meer voor de lange termijn wil bemesten kiest voor compost.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bemesting, biovergister, meststof, praktijknetwerk Benutting Organische Kringloop, compost, biologische landbouw, tuinbouw, fruitteelt
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Digestate: Usage and regulations

Abstract / summary in English:

Digestate is a residual product from biodigesters. Depending on the feedstock used, digestate is classified either as an A-type or B-type fertiliser (SKAL organic standards). The effect of digestate, particularly in liquid form, is comparable to mineral nitrogen fertiliser: after application the nitrogen is readily available for plant uptake. Hence, digestate may be used for temporarily increasing soil nitrogen availability. However, field testing is still needed to optimise the amount and timing of digestate application. While digestate is suitable for increasing nitrogen availability in the short to medium term, compost remains the best option for long-term soil fertility maintenance.


Keywords in English: soil, soil fertilisation, biodigester, growers' network Making use of nitrogen in biodigester waste, compost, organic agriculture, horticulture, fruit production
Digestaat, gebruik en regelgeving