Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., G.J.H.M. van der Burgt. 2001. Mineralenbenutting in de biologische landbouw: een integrale benadering. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 122 p.

Aantal pagina's: 122

Soort document: Boek

Download full text pdf, 24 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Dr. ir. Chris J. Koopmans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Mineralenbenutting in de biologische landbouw: een integrale benadering

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit boek komt voort uit een driejarig project van Platform Biologica, uitgevoerd door het LBI en de DLV. Onder de titel Optimalisering mineralenbenutting hebben de partners in dit project de 30 deelnemende bedrijven gevolgd en geadviseerd in een verbetering van de mineralenbenutting.


Trefwoorden in Nederlands: mineralenbenutting, bodem, bodembemesting
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Nutrient use efficiency in organic agriculture: an integral approach

Abstract / summary in English:

This book is a result of a 3-year project of Platform Biologica, carried out by the Louis Bolk Institute and DLV. As part of this project we worked together with 30 organic farmers to optimise nutrient use efficiency on their farms.


Keywords in English: nutrient use efficiency, soil, soil fertilisation
Mineralenbenutting in de biologische landbouw