Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M., A. Kikkert. 2014. Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe. Rapport 2014-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.

Aantal pagina's: 54

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 4,3 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eindverslag van het demonstratie project Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe (2010-2013). Met 21 Drentse akkerbouwers is gewerkt aan verduurzaming van het bodembeheer op eigen bedrijf. Projectactiviteiten waren gericht op denken (studiebijeenkomsten, kennisuitwisseling) en doen (zelf aan de slag). In Zuidwolde en in 1e Exloermond zijn metingen verricht in demo's. Via nieuwsbrieven en vakbladen is breed gecommuniceerd.


Trefwoorden in Nederlands: Duurzaam bodembeheer, Veenkolonien, bodemleven, organische stof
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Better farming with biodiversity in Drenthe

Abstract / summary in English:

In the demonstration project Better farming with biodiversity in Drenthe (2010-2013), 21 arable farmers in the Dutch province of Drenthe worked on improving their soil management. Project activities were aimed at both "thinking" (study meetings, knowledge exchange) and "acting" (applying sustainable soil management practices). Furthermore, soil measurements were taken in demonstration plots in Zuidwolde and 1e Exloermond. Project results were widely communicated through newsletters and trade journals. This is the project's final report.


Keywords in English: sustainable soil management, Veenkoloniën, Dutch Peat District, soil biodiversity, organic matter
Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe