Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Erisman, J.W., J.N. Galloway, N.B. Dise, M.A. Sutton, A. Bleeker, B. Grizzetti, A.M. Leach, W. de Vries. 2015. Nitrogen: Too much of a vital resource. WWF Netherlands, Zeist, the Netherlands. 27 p.

Aantal pagina's: 27

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 5,9 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. Dr. Ing. J. W. Erisman


Taal van het document: Engels

Title in English: Nitrogen: Too much of a vital resource

Abstract / summary in English:

Excess nitrogen originating from chemical fertilizers, animal manure and burning of fossil fuels, are increasingly affecting soil, water and air quality. In coastal and marine ecosystems, excess nitrogen levels cause eutrophication. An estimated 500 estuaries worldwide have turned into ‘dead zones’.

However, nitrogen also plays an important role in food security. It has been estimated that without chemical nitrogen fertilizer, only 3 billion people would have enough food given current diets and agricultural practices. Prof. Jan Willem Erisman PhD gives an in depth overview of the nitrogen challenge and also explores options to decrease the negative impacts of excess nitrogen on biodiversity and ecosystems, while at the same time providing food security to a growing world population.


Keywords in English: Nitrogen, food production, nitrogen use efficiency, environment, policy, food security, biodiversity
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Document bevat samenvatting

Titel in Nederlands: Stikstof: teveel van het goede

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De aarde heeft steeds meer te lijden onder grote hoeveelheden stikstof, vooral afkomstig uit kunstmest en dierlijke mest in de landbouw en van de verbranding van fossiele brandstoffen. Een teveel aan stikstof is een van de grootste bedreigingen van biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen. In Nederland veroorzaakt het teveel aan stikstofdepositie een stagnerend herstel van de natuur.

Maar we hebben stikstof ook nodig voor ons dagelijks voedsel. Zonder kunstmest kunnen met de huidige landbouwpraktijken en voedselpatronen 3 miljard mensen worden gevoed, minder dan de helft van de wereldbevolking. Prof. dr. Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU en directeur van het Louis Bolk Instituut heeft het rapport "Stikstof: teveel van het goede" in opdracht van het Wereld Natuur Fonds opgesteld. Beschreven wordt op welke wijze de desastreuze effecten van stikstof op biodiversiteit en natuur kunnen worden verminderd, terwijl ook voldoende voedsel beschikbaar blijft voor de groeiende wereldbevolking.


Trefwoorden in Nederlands: Stikstof, voedselproductie, milieu, beleid, voedselzekerheid, biodiversiteit
Nitrogen: Too much of a vital resource