Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Staps, J.J.M., C. ter Berg, A. van Vilsteren, E.T. Lammerts van Bueren, T.H. Jetten. 2015. Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming: Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. 58 p.

Aantal pagina's: 58

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 5,7 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren ;
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming: Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De jonge bodem van Flevoland staat bekend als een van de meest vruchtbare van Nederland. Daarom wordt Flevoland ook wel de groentetuin van Europa genoemd. Toch neemt de kwaliteit van de bodem structureel af. Steeds meer akkerbouwers gaan daarom over tot diepploegen, een drastische en slechts tijdelijke oplossing. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is dat betrokkenen in de agrarische keten het belang van die bodem weliswaar erkennen, maar geen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dit blijkt uit deze publicatie die op 15 april 2015 aan Gedeputeerde Bert Gijsberts van Flevoland is overhandigd.

De onafhankelijke wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) stelt zich als hoofddoel om vanuit wetenschap en maatschappij oplossingsrichtingen aan te dragen die tot de ontwikkeling naar een integrale aanpak voor een duurzame landbouw en voeding leiden.


Trefwoorden in Nederlands: Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV), duurzaamheid, integrale aanpak, bodemdegradatie, diepploegen, bodemvruchtbaarheid, akkerbouw, Flevopolder
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: From soil management dilemmas to integrated sustainability

Abstract / summary in English:

The young (reclaimed) soils of the Dutch province of Flevoland are among the most productive soils of the Netherlands, and hence Flevoland is known as Europe's vegetable garden. Nonetheless, the quality of these soils is rapidly degrading, particularly in terms of soil structure. In response, more and more Flevoland farmers are switching to deep ploughing – a rather drastic and temporary solution. An important cause underlying soil degradation is that stakeholders in the agricultural production chain, while recognising the importance of soil quality, are failing to take shared responsibility for it. This is the main conclusion of this RIDVL report, which was presented on 15 April 2015 to Flevoland representative Bert Gijsbert.

The RIDVL (Council for Integral Sustainable Agriculture and Nutrition) is an independent interdisciplinary think tank. The Council's aim is to contribute solutions, rooted in science and society, to promote an integral approach to sustainable agriculture and nutrition.


Keywords in English: Council for Integral Sustainable Agriculture and Nutrition (RIDLV), sustainability, integral approach, soil degradation, deep ploughing, soil fertility, soil structure , arable farming, Flevopolder
Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming