Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg. 2015. Bodemscan© zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden. Rapport 2015-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.

Aantal pagina's: 22

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2015-013 LbP; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Dr. ir. Chris J. Koopmans ;
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodemscan© zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemscan© van het Louis Bolk Instituut geeft een kader om de bodem - en met name Veenkoloniale gronden- te leren zien en te leren begrijpen. De scan is daarmee een instrument dat bijdraagt aan de discussie over waterhuishouding, de hoofdgrondbewerking en de inzet van vanggewassen. Met de informatie uit de Bodemscan worden beheermaatregelen afgestemd op wat er daadwerkelijk in de bodems is aangetroffen. Het toepassen van de informatie uit de Bodemscan bevordert op lange termijn de productiviteit, het milieu en de bodemvruchtbaarheid van deze gronden.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, bodembeoordeling, voedingsstoffen, bodemstructuur, bodemscan, Veenkoloniale gronden, waterhuishouding, grondbewerking
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Soil Scan© for sandy and reclaimed peat soils: An evaluative framework for soils in the Dutch Veenkoloniën

Abstract / summary in English:

The Soil Scan© developed by the Louis Bolk Institute provides a framework for observing, monitoring and understanding soils, particularly the sandy and reclaimed peat soils of the Dutch Veenkoloniën (Peat District). Based on the results of the Soil Scan farmers can evaluate their tillage systems, soil-water management and use of catch crops, and tailor their farming practices to actual soil properties and processes. In the long term, this tool will help to increase productivity, soil fertility and environmental quality in the Peat District.


Keywords in English: Soil health, soil nutrients, soil structure, soil scan, reclaimed peat soils, soil hydrology, soil tillage, Dutch Peat District, Veenkoloniën
Bodemscan© zand- en dalgronden