Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bodemacademie. 2015. Nieuwsbrief Bodemacademie #26. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Soort document: Nieuwsbrief

Onderdeel van: Bodemacademie

Gerelateerde webpagina of webdocument: http://us4.campaign-archive1.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=1a68d3a886&e=dc56ba571e


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #26

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:

  • Steenmeel verhoogt grasopbrengst
  • Resultaten praktijknetwerk verwerkt in handige tipkaarten
  • Akkerbouwers enthousiast over niet-kerende grondbewerking
  • Chemievrije buxus van olympische klasse
  • Gangbare en biologische telers combineren nieuwste kennis
  • Fotobericht: BakkerBio wint de Ekoland innovatieprijs
  • Kansen voor samenwerking veehouderij en akkerbouw in de Veenkoloniën

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #26

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #26