Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Broek, R.C.F.M. van den, W. van den Berg, J. Lamers, W.J.M. Cuijpers, A.J.T.M. Hospers-Brands, S. Smits. 2014. Werken aan bodemweerbaarheid. 60 p.

Aantal pagina's: 60

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Werken aan bodemweerbaarheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eén van de randvoorwaarden voor een duurzame teelt is een gezonde en veerkrachtige bodem, waarbij de bodem voldoende weerstand kan bieden tegen ziekten en plagen. In dit onderzoek is de bodemgezondheid van zowel praktijk- als proefveldpercelen onderzocht. In het toetsgewas aardbei is een bakkenproef met verschillende gronden gedaan om de opbrengstpotentie van de verschillende gronden in beeld te krijgen. Met dezelfde gronden in in een biotoets met aardbei en Phytophthora cactorum de bodemweerbaarheid onderzocht, en gerelateerd aan een groot aantal bodem- en gewasfactoren.


Trefwoorden in Nederlands: bodemweerbaarheid, aardbei, Phytophthora cactorum, micronutrienten, zwavel
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Working towards resilient soils

Abstract / summary in English:

One of the preconditions for a sustainable cropping system is a healthy and resilient soil, being able to cope with pests and diseases. In this research the condition and resilience of practical and experimental soils was investigated. In the test crop strawberry the yielding potential of 17 different soils was investigated. with the same soils thee soil resilience was tested in a bio assay with strawberry and Phytophthora cactorum, and related to a large set of soil and plant parameters.


Keywords in English: soil reslience, strawberry, Phytophthora cactorum, micronutrients, sulphur
Werken aan bodemweerbaarheid