Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L., B. Willems, L. Mertens. 2014. Wintergroenten.nl: Teelttips voor groenten onder glas. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van:

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Wintergroenten.nl: Teelttips voor groenten onder glas

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de winter worden veel verse groenten vanuit het buitenland ingevoerd. Tegelijkertijd neemt de vraag naar regioproducten toe. In het praktijknetwerk wintergroenten.nl ligt de focus op afzet in de eigen regio en in ruimere zin de regio Nederland. Welke gewassen groeien in de winterperiode in een onverwarmde of licht gestookte kas? Zijn er mogelijkheden voor nieuwe gewassen en worden deze opgenomen door de markt? Om de ervaringen en kennis over de verschillende winterteelten verder te verspreiden is besloten om vanuit het praktijknetwerk deze brochure uit te geven. De nadruk ligt bij de teelt en noodzakelijke teeltkennis over de meest voorkomende winterteelten, maar ook acceptatie vanuit de markt en aandachtspunten bij de afzet van wintergroenten worden hierin meegenomen. Mogelijk stimuleert deze brochure de uitbreiding van biologische winterteelten en daarmee de verbreding van het aanbod in het groenteschap met aantrekkelijke wintergroenten uit eigen regio.


Trefwoorden in Nederlands: Winterteelt, wintergroenten, biologisch, praktijknetwerk, regio
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Wintergroenten.nl: Tips for growing vegetables under glass

Abstract / summary in English:

In winter, the Netherlands imports most of its fresh vegetables from warmer countries. Meanwhile, Dutch consumers are increasingly interested in buying regional produce. The Dutch growers' network wintergroenten.nl focuses on producing winter vegetables for regional markets, including the Netherlands as a whole. What are the best crops to grow during winter in cold (or only slightly heated) greenhouses? What are the possibilities of including new types of vegetables and will these be accepted by consumers? In this brochure, the wintergroenten.nl network shares its experience and knowledge of winter crops. The brochure mainly focuses on (organic) cultivation methods for the most common winter vegetables, but also discusses consumer acceptance and marketing-related issues. Hopefully, this brochure will stimulate production of organic winter vegetables and hence help to increase the availability of fresh and tasty regional winter produce in the shops.


Keywords in English: winter crop production, winter vegetables, organic, growers' network, regional produce
Wintergroenten.nl