Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Busch, M., M.C. Jong, E.W. Baars. 2015. Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ‐instellingen: Eerste Nederlandse inventarisatie. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 48 p.

Aantal pagina's: 48

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Erik W. Baars, arts-epidemioloog;
Dr. Miek C. Jong


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ‐instellingen: Eerste Nederlandse inventarisatie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In maart 2014 publiceerde ZonMw, Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, het Signalement Ontwikkeling en implementatie evidence based complementaire zorg waarin zij vaststelt dat complementaire zorg (CZ) een maatschappelijk gegeven is, maar dat nog weinig bekend is over het CZ-­‐ aanbod van zorginstellingen in de curatieve en langdurige zorg. Deze studie brengt voor het eerst in kaart wat ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-­instellingen aan complementaire zorg bieden en welke behoeften de zorgpraktijk heeft voor implementatie en onderzoek.


Trefwoorden in Nederlands: Inventarisatie, integratieve geneeskunde, mindfulness, massage, zorg, complementaire zorg, zorgpraktijk, ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Complementary care in Dutch hospitals, nursing homes and mental health institutions: a first Dutch assessment

Abstract / summary in English:

In their report Development and implementation of evidence-based complementary health care (March 2014), the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) concluded that complementary care is of societal relevance, but that little is yet known about the actual use of complementary therapies in curative and long-term care. The present study addresses this gap with a first assessment of the complementary care offered in Dutch hospitals, nursing homes and mental health institutions. Our study also includes an assessment of the needs of the healthcare sector with regard to complementary care implementation and research.


Keywords in English: Assessment, integrative medicine, mindfulness, massage, health care, complementary care, hospitals, nursing home, mental health care
Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ‐instellingen