Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Nuijten, E., R. Groenen. 2014. Rassenvergelijking Regioras: Kostelijk Brabant 2013. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Soort document: Brochure

Download full text pdf, 440 kB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Rassenvergelijking Regioras: Kostelijk Brabant 2013

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een belangrijke stap om kennis over zaadvermeerdering en veredeling onder telers in stand te houden is bewustzijn van raskenmerken te bevorderen, dat wil zeggen het bewustzijn dat niet alle rassen voor alle teeltsystemen geschikt zijn. Zo geldt dit met name voor biologische abonnemententelers in Brabant die op zandgrond werken. Groenteveredeling richt zich op grootschalige intensieve teelt op vruchtbare (klei) bodems. Deze rassen zijn steeds minder geschikt voor biologische abonnemententelers.
De opzet van dit project was om specifiek met deze Noord‐Brabantse telers van drie gewassen een rassenvergelijking op te zetten (veldsla, boerenkool en rode biet), per gewas vijf rassen, en de kwaliteit gezamenlijk te vergelijken.


Trefwoorden in Nederlands: veredeling, teelt, rassenvergelijking, biologisch
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Comparing vegetable varieties in the project Regioras, Kostelijk Brabant 2013

Abstract / summary in English:

An important step in maintaining farmers' knowledge of vegetable breeding and seed production is to promote awareness of intervarietal differences, particularly with regard to the suitability of different varieties for specific soils and cropping systems. For example, mainstream vegetable breeding is mainly aimed at large-scale intensive production systems on fertile (clay) soils, but these varieties are often less suitable for small-scale organic production on sandy soils.
In this project we worked together with organic growers of vegetables for box schemes (vegetable subscription services) who farm on the sandy soils of the Dutch province of Noord-Brabant. We compared five varieties of each of three crops (lamb's lettuce, curly kale and beetroot), and together evaluated the crop performance and quality of these varieties.
 


Keywords in English: seed production, breeding, vegetable production, variety comparison, organic
Rassenvergelijking Regioras