Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers, J. de Wit. 2014. Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's.

Aantal pagina's: 7

Soort document: Overig

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Meer publicaties over Conceptueel Kader Biodiversiteit
  • Het volledige rapport: Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Erisman et al., 2014, download
  • Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both. Erisman et al., 2016, download
  • Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. Erisman et al., 2016, download
  • Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant: Groene landbouw: Biodiversiteit als beste basis voor het boerenbedrijf. Janssen en Erisman, 2016, download


Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport wordt een Conceptueel Kader geschetst voor de ontwikkeling van een businessmodel voor biodiversiteit in de melkveehouderij. Daarmee kunnen praktische vervolgstappen gezet worden in het project ‘Biodivers businessmodel melkveehouderij’, dat geïnitieerd is door het Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en de Rabobank.


Trefwoorden in Nederlands: Biodiversiteit, melkveehouderij, bedrijfsambities, opbrengst
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Biodiversity in dairy farming: Investing in resilience and risk reduction

Abstract / summary in English:

This report presents a Conceptual Framework for the development of a business model for biodiversity in dairy farming. This framework will provide the basis for the further implementation of the project "A bio-diverse business model for dairy farming", which is an initiative of World Wildlife Fund, Friesland Campina and Rabobank.


Keywords in English: Biodiversity, dairy farming, farming ambitions, yield
Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij