Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Vriend, H.C. de, E.T. Lammerts van Bueren. 2014. Aardappelveredeling: Oude eigenheimers in de puree? p. 218-259. In M. Kreijveld, J. van Deuten en R. van Est. (ed.) De kracht van platformen: Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld. Vakmedianet Management B.V.


ISBN/ISSN: 978 94 6276 009 7

Soort document: Hoofdstuk uit boek

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Aardappelveredeling: Oude eigenheimers in de puree?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit hoofdstuk in een boek van Maurits Kreijveld, Jasper van Deuten and Rinie van Est (red.) beschrijft de recentelijke ontwikkelingen in de aardappelveredeling als een voorbeeld van een innovatie platform. The auteurs laten zien hoe de structuur van de huidige aardappelveredeling sterk kan veranderen ten gevolge van opkomende DNA technologieën and bedrijfsbelangen. Echter, het veredelen van aardappelrassen met duurzame resistenties en verbeterde stikstof efficiëntie die telers nodig hebben voor een duurzame teelt, moeten aangepast zijn aan een diversiteit van milieuomstandigheden and kunnen daarom niet alleen op DNA technologieën af gaan. Slimme combinaties van klassieke veredeling, toetsen onder boerenomstandigheden and nieuwe technologieën zullen nodig zijn, hetgeen het beste door samenwerking met veredelaars gerealiseerd kan worden.


Trefwoorden in Nederlands: aardappelveredeling, innovatie, duurzaamheid
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Abstract / summary in English:

This chapter in a book by Maurits Kreijveld, Jasper van Deuten and Rinie van Est (Eds) describes recent development in potato breeding as an example of an innovation platform. The authors show how the structure of current potato breeding could drastically change as a result of emerging DNA technologies and corporate interests. However, the breeding of potato varieties with durable disease resistance and improved nitrogen efficiency that growers will need for sustainable potato cultivation has to be adapted to a wide range of environmental conditions and can therefore not rely on modern DNA technologies alone. Smart combinations of conventional breeding, testing at farmer's fields and new technologies will be needed, which is best served by cooperation of potato breeders.


Keywords in English: potato breeding, innovation, sustainability
Aardappelveredeling: Oude eigenheimers in de puree?