Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
BioWad, M. Bus, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2014. BioWad nieuwsbrief PlantyOrganic januari 2014. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: PlantyOrganic


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: BioWad nieuwsbrief PlantyOrganic januari 2014

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Planty Organic is een onderzoek naar een innovatief biologisch landbouwsysteem in het algemeen en de stikstofkringloop in het bijzonder. Het onderzoek is gestart in 2012 en wordt gedaan op de proefboerderij in Kollummerwaard (Friesland). Op de website van Biowad is meer informatie te vinden over dit interessante onderzoek. In deze nieuwsbrief een terugblik op 2013.


Trefwoorden in Nederlands: Maaimeststoffen, bedrijfssysteem, mineralenkringloop, groenbemesters
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: BioWad Newsletter PlantyOrganic January 2014

Abstract / summary in English:

Planty Organic is a study into a new and innovative agricultural system in general and the nitrogen cycle in particular. The study started in 2012 and is carried out at the Kollummerwaard model farm in Munnukezijl (on the boundary of Groningen/Friesland). More information about this interesting study can be found at the website www.biowad.nl. In this Newsletter an oversight over 2013.


Keywords in English: soil fertility,nitrogen, cut&carry fertilizers, green manures, nutrient cycling.
BioWad nieuwsbrief PlantyOrganic januari 2014