Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
BioWad, M. Bus, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2014. BioWad nieuwsbrief PlantyOrganic oktober 2014. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 400 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: PlantyOrganic

Engelse versie van deze nieuwsbrief


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: BioWad nieuwsbrief PlantyOrganic oktober 2014

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Planty Organic is een onderzoek naar een nieuw en innovatief landbouwsysteem in het algemeen en de stikstofkringloop in het bijzonder. Het onderzoek is gestart in 2012 en wordt uitgevoerd op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (grens Groningen/Friesland). Op de website van Biowad is meer informatie te vinden over dit interessante onderzoek.

In deze nieuwsbrief:

  • Terugblik seizoen 2013-2014
  • Stand van zaken proefveld
  • Bezoek Denen aan proefveld
  • Studenten WUR schrijven thesis
  • Artikel over Planty Organic in Akker

Trefwoorden in Nederlands: Bodembemesting, stikstof, meststoffen, bedrijfssysteem, mineralenkringloop, groenbemesters
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: BioWad Newsletter PlantyOrganic November 2014

Abstract / summary in English:

Planty Organic is a study into a new and innovative agricultural system in general and the nitrogen cycle in particular. The study started in 2012 and is carried out at the Kollummerwaard model farm in Munnukezijl (on the boundary of Groningen/Friesland). More information about this interesting study can be found at the website www.biowad.nl.

In this Newsletter:

  • Looking back on the 2013-2014 season
  • Status of the trial field
  • Danes visit our trial field
  • Wageningen University students write thesis
  • Article in Akker

Keywords in English: soil fertility,nitrogen, cut&carry fertilizers, green manures, nutrient cycling.
BioWad nieuwsbrief PlantyOrganic oktober 2014