Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Veluw , K. van. 2013. Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf. Ekoland. , p. 15-17.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,58 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Kees van Veluw


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het voedselvraagstuk – in 2050 moeten negen miljard mensen worden gevoed – kan met intensieve landbouw te lijf worden gegaan. Maar hoe duurzaam is dat? alternatieven zoals biologische landbouw zijn wellicht duurzaam, maar het kan nog veel duurzamer. Permacultuur, een samenvoeging van permanent en agricultuur, is een manier van denken die de biologische landbouw verder kan verduurzamen. In dit document een eerste oriëntatie.


Trefwoorden in Nederlands: voedselvoorziening, intensieve landbouw, permacultuur, Agroforestry, voedselbos
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: From annual crop to permanent food forest: applying permaculture principles to integrate ecosystem services into farming systems

Abstract / summary in English:

The question of global food security – how to feed nine billion people in 2050 – may be addressed by high-input agriculture. But how sustainable is that? Alternatives such as organic production are more sustainable, but there is still much room for improvement. Applying principles of permaculture (a combination of 'permanent' and 'agriculture') could further enhance the sustainability of organic agriculture. This article presents a first exploration of the possibilities.


Keywords in English: food security, high-input agriculture, permaculture, Agroforestry, Food forest
Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf