Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., C. Verwer, F. Leenstra, T. van Niekerk, B. Reuvekamp. 2013. Gelijkspel. Pluimveehouderij. 16 augustus, p. 29.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 130 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Gelijkspel

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onderzoek weerspreekt dat kippen met onbehandelde snavels eerder kaal en kaler worden dan behandelde hennen, zoals vaak wordt gesteld. Er is weinig verschil in verenkleed tussen bio- en vrije-uitloophennen.


Trefwoorden in Nederlands: verenpikken, snavelkappen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Feather pecking damage the same in organic and free range hens

Abstract / summary in English:

Research contradicts that chickens with untreated beaks are sooner bare and barren then treated hens, as is often stated. There is little difference in plumage between organic and free-range hens.


Keywords in English: feather pecking, beak trimming
Gelijkspel