Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hospers-Brands, A.J.T.M., J. van Strien. 2014. Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2013. Rapport 2014-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 19 p.

Aantal pagina's: 19

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,6 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2013

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project "Bedrijfsinterne Optimalisatie", en wel van het deelproject "Van Strien". Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen. Op perceel 1A (suikermais in 2013) was, als gevolg van een zware regenbui kort na het zaaien, de stand in met name de standaard (=bemesting met dierlijke mest) dermate onregelmatig dat een vergelijking met de maaimeststoffen niet te maken is. Op perceel 1B (eveneens suikermais) presteerde de strook met maaimeststoffen even goed als de strook met de standaard bemesting. Op beide percelen worden in de zomer (half juli), ondanks de droogte, erg hoge N-mineraalgehaltes gemeten in de bovengrond. Op perceel 3 (zomertarwe in 2013) hebben de maaimeststoffen in april en mei door droogte lang niets gedaan. Als gevolg daarvan zijn hier de opbrengsten lager dan bij de standaard bemesting. In de stroken met meerdere jaren maaimeststof toediening zijn nog geen metingen verricht aan bodemkwaliteit en bodemleven. Dat komt later in het project aan de orde.


Trefwoorden in Nederlands: kringloop, stikstof, maaimeststoffen, compost, Ndicea
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Optimalisation of the fertilisation at Van Strien: 2013

Abstract / summary in English:

This report presents the results of the third year of the project "Farm-internal fertilizer optimization", sub-project "Van Strien farm". On several fields soil samples are taken to assess the nitrogen dynamics of cut&carry fertilizers. On plot 1A (corn in 2013) the crop performed very irregularly, as a result of heavy rainfall shortly after sowing, especially in the standard fertilization variant with animal manure. A comparison with the performance with application of cut-and-carry-fertilisers cannot be made. Om plot 1B, corn as well, the crop performance with application of cut-and-carry-fertilisers was comparable to the performance with the application of animal manure. On both plots in the summer, in a long period of drought, very high amounts of mineral nitrogen were measured. On plot 3 (spring wheat) the cut-and-carry-fertilisers were not very active in the first months of growth, as a result of the drought. Therefore yields are lower than with the standard fertilization with animal manure. In the field parts with repeated cut&carry fertilizers over the years measurement of soil quality and soil biotics was not yet done. This will be done later on in the project.


Keywords in English: nutrient cycles, nitrogen, cut-and-carry fertiliser, NDICEA
Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2013