Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bodemacademie. 2014. Nieuwsbrief Bodemacademie #23. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Soort document: Nieuwsbrief

Onderdeel van: Bodemacademie

Gerelateerde webpagina of webdocument: us4.campaign-archive1.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=60b6538350&e=2801090273


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #23

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief: - Infiltratie water via drainage
- Tool BioESoil klaar voor gebruik
- Bodem en water, twee werelden apart?
- Daalt de bodemvruchtbaarheid? Hoe dan verder?
- Sluiten van kringlopen voor duurzaam mineralenbeheer


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #23

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #23