Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bodemacademie. 2013. Nieuwsbrief Bodemacademie #20. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Soort document: Nieuwsbrief

Onderdeel van: Bodemacademie

Gerelateerde webpagina of webdocument: us4.forward-to-friend2.com/forward/show?u=d653c8de397cf43b165988220&id=0f2bfa9d9a


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #20

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Debatreeks over Best Practices in de landbouw
- Perspectieven voor gewasteelt onder zilte omstandigheden
- Groenbemesters voor niet-kerende grondbewerking
- Ontmoet jong SKB, een jongerennetwerk op het gebied vam bodem
- Slotsymposium Credits for Carbon Care
- Organische stof uit zaagsel of kokos
- LBI gevraagd voor visie op dierlijke mest en bodemvruchtbaarheid


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #20

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #20