Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de. 2013. Inzaaitijdstip heeft groot effect op gras- en klaveropbrengst. V-focus. december 2013, p. 28-29.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Inzaaitijdstip heeft groot effect op gras- en klaveropbrengst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel veehouders kiezen een relatief laat maisras omdat deze een hogere opbrengst geeft. Dat gaat echter wel gepaard met slechtere inzaaiomstandigheden voor het volggewas, waarvan de gevolgen bij grasland het hele volgende jaar nog merkbaar blijven. Vooral bij grasklaver betekent een late inzaai een slechte start met langdurige gevolgen. Deze effecten werden duidelijk zichtbaar bij een demo bij Carel en Anja Smulders (Hoogeloon) afgelopen jaar.


Trefwoorden in Nederlands: mais, inzaaitijdstip, grasklaver
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Large effect of sowing time on grass and clover yields

Abstract / summary in English:

Many livestock farmers are choosing a relatively late maize variety because of their higher yields. However this results in worse sowing conditions for succeeding crops, with noticeable effects on grassland throughout the next year. Especially with grass-clover late sowing results in a bad start with long lasting effects. These effects were clearly visible in a demo at Carel and Anja Smulders (Hoogeloon, The Netherlands) this past year.


Keywords in English: maize, sowing time, grass-clover
Inzaaitijdstip heeft groot effect op gras- en klaveropbrengst