Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Rietberg, P.I., J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2014. Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar? V-focus. Februari 2014, p. 18-19.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ook afgelopen jaar was het weer duidelijk zichtbaar: door de lage voorjaarstemperaturen kwam de minerali­satie van organische stof traag op gang, waardoor de stikstoflevering vanuit de bodem beperkt was en de grasgroei maar langzaam op gang kwam. Met kunstmest is deze stikstofbeperking gedeeltelijk te omzeilen, maar de hoeveelheid kunstmest die toegepast mag worden, wordt steeds kleiner. Zijn er geen andere manieren om de grasgroei in het voorjaar te stimuleren?


Trefwoorden in Nederlands: voorbeweiden, mineralisatie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Does pregrazing stimulate grass growth in spring?

Abstract / summary in English:

Last year again it was clearly visible: low temperatures in spring resulted in slow mineralization of organic matter, which resulted in limited supply of nitrogen from the soil and grass growth started slowly. This shortage of nitrogen can be partly relieved through the use of fertilizer, but the amount of fertilizer which is allowed to be used becomes smaller and smaller. Are there no other ways to stimulate the grass growth in spring?


Keywords in English: pregrazing, mineralization.
Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar?