Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Huber, M.A.S., M. van Vliet, M. Giezenberg, J.A. Knottnerus. 2013. Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self manage’, Operationalisering gezondheidsconcept. Rapport 2013-001 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 165 p.

Aantal pagina's: 165

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Machteld A.S. Huber, arts;
drs. Marja van Vliet


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self manage’, Operationalisering gezondheidsconcept

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met een coverpublicatie in de British Medical Journal met als titel ‘How should we define health’ is in 2011 een nieuwe, dynamische omschrijving van gezondheid geïntroduceerd: ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Dit algemene concept beschrijft gezondheid niet als een stabiel eindpunt maar stelt functioneren, veerkracht en zelfregie centraal. In het huidige project is een aanzet gegeven tot operationalisering van dit algemene concept. Het doel was in kaart te brengen hoe het concept nader gespecificeerd en meetbaar gemaakt zou kunnen worden.


Trefwoorden in Nederlands: gezondheid, zelfregie, functioneren, veerkracht, welbevinden
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self manage’

Abstract / summary in English:

With a cover publication in the British Medical Journal titled ‘How should we define health‘ in 2011 a new, dynamic definition of health was introduced: ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges'. This general concept describes health not as a stable endpoint but puts function, resilience and self direction centrally. The current project is initiated to operationalize this general concept. The aim was to identify how the concept could be further specified and made measurable.


Keywords in English: health, function, resilience, self direction, well being
Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and  to self manage’, Operationalisering gezondheidsconcept