Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bikker, P., J. van Harn, C.M. Groenenstein, J. de Wit, C. van Bruggen, H.H. Luesink. 2013. Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen. Rapport WOt-werkdocument 347. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen. 43 p.

Aantal pagina's: 43

Soort document: Rapport

Gerelateerde webpagina of webdocument: edepot.wur.nl/273600


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit werkdocument is op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken de excretie van stikstof (N) en fosfor (P) van gangbaar en biologisch gehouden varkens, pluimvee en melkkoeien vergeleken.Ten opzichte van gangbaar gehouden dieren zijn de berekende N- en P-excretie per dier per jaar circa 25% hoger bij biologisch gehouden vleesvarkens en respectievelijk circa 60 en 75% hoger voor biologisch gehouden zeugen met bijbehorende biggen. De N- en P-excretie per dier per jaar van biologisch gehouden leghennen zijn respectievelijk 22 en 17% hoger dan in gangbare scharrelsystemen en 35 en 26% hoger dan in gangbare verrijkte kooi / kolonie gehouden leghennen. De N- en P-excretie per vleeskuikenplaats per jaar van biologisch gehouden vleeskuikens zijn in vergelijking met gangbaar gehouden vleeskuikens respectievelijk 62 en 105% hoger.De berekende N- en P-excretie per melkkoe per jaar is bij biologisch gehouden melkvee circa 12% lager dan bij gangbaar gehouden melkvee. De verschillen in excretie tussen gangbaar en biologisch gehouden pluimvee en varkens worden vooral veroorzaakt door de hogere voerconversie en de hogere N- en P-gehalten in het voer bij biologisch gehouden dieren. Bij melkvee is de lagere productie van biologische gehouden dieren van groter gewicht.


Trefwoorden in Nederlands: biologisch, gangbaar, melkvee, varkens, pluimvee, N-excretie, P-excretie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Nitrogen and phosphorus excretion of pigs, poultry and cattle in organic and conventional farming systems

Abstract / summary in English:

In this report the excretion of nitrogen (N) and phosphorus (P) of conventional and organic pig, poultry and dairy production is compared on request of the Dutch Ministry of Economic Affairs. The calculated N and P-excretion per animal per year both were approximately 25% higher in organic growing-finishing pigs as compared to conventional animals. In organic sows, the N- and P-excretion were approximately 60 and 75% higher, respectively, as compared to conventional animals. Expressed per laying hen per year, the N- and P-excretion in the organic system were 22 and 17% higher, respectively, compared to the conventional barn poultry layer system and 35 and 26% higher, respectively, compared to enriched cages. The N and P-excretion per animal per year in organic broilers was 62 and 105% higher compared to conventional animals due to a lower growth rate and feed efficiency and higher dietary N- and P-contents. In organic dairy production, the N- and P-excretion expressed per animal were approximately 12% lower and expressed per kg milk 12% higher compared to conventional cows. The differences in excretion between conventional and organic poultry and pigs are mainly due to the higher feed efficiency and higher dietary N- and P-contents in case of organic. In the case of dairy, lower milk production in organic cows, and consequently lower energy requirements and nutrient intake are of bigger importance.


Keywords in English: organic, conventional, dairy, poultry, N-excretion, P-excretion
Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen