Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Groene Veredeling. 2013. Groene Veredeling: Popeye gaat duurzaam! De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie voor een duurzame spinazieteelt. Wageningen UR, Wageningen. 2 p.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Groene Veredeling: Popeye gaat duurzaam! De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie voor een duurzame spinazieteelt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De gangbare en de biologische spinazieteelt lopen tegen dezelfde problemen aan die een duurzame teelt in de weg staan. Met name aanpassing aan lage stikstofgehaltes in de bodem en ontwikkeling van duurzame resistentie tegen valse meeldauw of ‘wolf’ (Peronospora farinosa). Veredelingsresultaten van de afgelopen jaren en plannen voor de komende jaren worden besproken.


Trefwoorden in Nederlands: spinazie, veredeling, selectie, stikstof, stikstofefficiëntie, watercultuur, hydropone systeem, wolf, horizontale resistentie, Peronospora farinosa
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Green breeding: Popye goes sustainable! The development of an integral selecting strategy vor sustainable spinach growing

Abstract / summary in English:

Conventional and organic spinach cultivation run into the same problems that sustainable crop stand in the way. In particular, adaptation to low nitrogen levels in the soil and developing durable resistance to downy mildew (Peronospora farinosa). Breeding & selection results of recent years and plans for the coming years are discussed.


Keywords in English: spinach, breeding, selection, nitrogen, nitrogen efficiency, hydroponics, hydroponic system, downy mildew, horizontal resistance, Peronospora farinosa
Groene Veredeling: Popeye gaat duurzaam! De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie voor een duurzame spinazieteelt