Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Schrik, Y., C.J. Koopmans. 2015. Compost duurzaam ingezet: De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 11 p.

Aantal pagina's: 11

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2015-001 LbP; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. ir. Chris J. Koopmans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Compost duurzaam ingezet: De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.


Trefwoorden in Nederlands: Compost, duurzaam, bodem, bodemleven, scorekaart
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Sustainable use of compost: The Compost Scoring Cards

Abstract / summary in English:

Sustainable use of residues such as compost strongly depends on their suitability for specific purposes. This publication helps to find the right compost for the right application, based on user-friendly Compost Scoring Cards. Whether the purpose is increasing soil organic matter, improving soil structure or providing crop nutrients: choosing the right compost type and quality will contribute to the sustainable use and reuse of residues.


Keywords in English: Compost, sustainable, soil, soil life, scoring card
Compost duurzaam ingezet