Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M., L. Daniels, D. Dirks, A. Steenbruggen. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #7. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 8

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bloeiend Bedrijf


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #7

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
Inhoud:
- Speciale editie Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief: Akkernatuur werkt!
- Agrarisch natuurbeheer in de akkerbouw- Nederlandse overheid: "iedereen aan de geïntegreerde plaagbeheersing"
- Akkerranden en gewasbescherming in de praktijk: Bloeiend Bedrijf
- Interview: deelnemer Theo Salomé, akkerbouwer in IJzendijke, Zeeuws Vlaanderen
- Interview: Hein in ‘t Hout, akkerbouwer in Veendam
- Interview: Luuk Hillebrands, al bijna 40 jaar imker in Groningen
- Bloeiende akkerranden en een bij-vriendelijk landschap


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Flourishing Farm #6

Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
Contents:
- Special edition Flowering Farm newsletter: Nature on Arable Land works!
- Nature conservation in the arable agriculture - Dutch government: "everybody should implement integrated pest management"
- Field margins and crop protection in practice: Flourishing Farm
- Interview: participant Theo Salomé, arable farmer in IJzendijke, Zeelandic Flanders
- Interview: Hein in 't Hout, arable farmer in Veendam
- Interview: Luuk Hillebrands, beekeeper in Groningen for almost almost 40 years
- Blossoming field margins and a bee friendly landscape


Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #7