Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren, S. Smits. 2013. Gras met rode klaver: eiwitrijke productietopper. V-focus. Juni 2013, p. 22-23.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 3,9 MB; opent in nieuw venster

Zie ook www.klaverklimaat.nl.

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Gras met rode klaver: eiwitrijke productietopper

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De voordelen van graslandmengsels met rode klaver zijn groot: ze hebben nauwelijks kunstmest nodig en toch is de productie hoger dan die met puur gras, ze zijn minder droogtegevoelig en ook op stikstofarme gronden heb je geen last van lage ruw-eiwitgehaltes in de kuil. Bovendien: ze zijn eenvoudig in het beheer. En toch mislukt het soms. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een geslaagde gras-rode klaver? Hoge pH, lage N-bemesting en een aangepast grasmengsel.


Trefwoorden in Nederlands: rode klaver, bemesting
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Grass with red clover: protein rich production topper

Abstract / summary in English:

The benefits of adding red clover to the pasture mixture are substantial:  it hardly needs fertilizer and yet the production higher than that of pure grass, it is less susceptible to drought and even on nitrogen-poor soils you avoid low crude protein levels in the silage. Moreover, it is easy to manage. And yet it sometimes fails. What are key issues for a successful grass red clover mixture? High pH, low N-fertilization and an adapted grass mixture.


Keywords in English: red clover, fertilization
Gras met rode klaver: eiwitrijke productietopper