Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Tiemens-Hulscher, M., E.T. Lammerts van Bueren, P.C. Struik. 2012. Effect van stikstofgift en ras op bodembedekking en opbrengst. In:

Aantal pagina's: 1

Soort document: Conference Poster

Download full text pdf, 0,99 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Effect van stikstofgift en ras op bodembedekking en opbrengst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grafieken en foto's laten zien: minder stikstof geeft een lagere bodembedekking; vroege rassen geven een lagere bodembedekking dan late rassen; late rassen hebben een langere periode met maximale bodembedekking; bij een kort groeiseizoen (91 dagen) geven vroege rassen meer opbrengst per eenheid Area Under Ground Cover Progress Curve.


Trefwoorden in Nederlands: aardappelen, stikstof, bodembedekking, opbrengst, AUGCPC
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Effect of nitrogen and variety on ground cover and yield

Abstract / summary in English:

Graphs and pictures show: less nitrogen results in less soil cover; early varieties provide less ground cover than late varieties, late varieties give a longer period of maximum ground cover;  in case of a short growing season (91 days) early varieties supply more yield per unit Area Under Ground Cover Progress Curve.


Keywords in English: potatoes, nitrogen, ground cover, yield, AUGCPC
Effect van stikstofgift en ras  op bodembedekking en opbrengst