Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M. 2013. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bodem en biodiversiteit


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 4

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Project BBB Drenthe in het kort: 20 akkerbouwers in Drenthe zijn aan de slag met bodemkwaliteit en biodiversiteit. Door het nemen van gerichte maatregelen verbetert hun bodembeheer en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan maatschappelijke (milieu)doelstellingen. Uitwisseling van kennis en ervaring en zelf aan de slag gaan spelen hierbij een belangrijke rol. In deze nieuwsbrief oa.:
- Bemesting is de finishing touch
- NDICEA maakt inzichtelijk waar N vandaan komt
- Japanse haver: vooral ondergrondse biomassa
- Drentse landbouw in 2040
- Landelijke dag Akkernatuur


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, biodiversiteit, akkerbouw, drenthe, bodemkwaliteit, bodemleven, agrobiodiversiteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter #4 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity

Abstract / summary in English:

This project in short: 20 farmers in the Dutch province of Drenthe started working on soil quality and biodiversity. With targeted measures, their soil quality improves while contributing to social (environmental) targets. Exchange of knowledge and experience and an hands-on approach are important.
This issue contains:
- Fertilisation is the finishing touch
- NDICEA shows the source of nitrogen
- Lopsided Oat : biomass mainly in the soil
- Agriculture in Drenthe in 2040
- National day of  Nature in Arable Farming


Keywords in English: soil quality, soil life, biodiversity, agro-biodiversity, arable farming, Drenthe, soil
Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 4