Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L. 2012. Bemesten met visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting. Ekoland. 32(5):10-11.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,61 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bemesten met visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe kijken bodemdeskundigen nu, ruim 170 jaar na het verschijnen van het baanbrekende boek ‘De wet van het minimum’ van Justus von Liebig, aan tegen bemesting, bodemvruchtbaarheid en kwaliteit? Drie deskundigen aan het woord.


Trefwoorden in Nederlands: bemesting, bodem, bodemkwaliteit, stikstof, mineralenverhoudingen, precisiebemesting, teelplan
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Fertilize with vision and precision: Soil researchers give their views on soil analysis figures, mineral ratio and precision fertilization

Abstract / summary in English:

How do soil experts consider fertilization, soil fertility and quality at this moment, over 170 years after the publication of the groundbreaking book "The law of the minimum" from Justus von Liebig? Three experts have their say.


Keywords in English: fertilization, soil, soil quality, nitrogen, mineral ratio, precision fertilization, cultivation plan
Bemesten met  visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting