Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Struik, P.C., N. Anten, E.T. Lammerts van Bueren, W.A.H. Rossing, P. Tittonell, L. Brussaard, T.W. Kuyper, C. Leeuwis, J.D. van der Ploeg, H. Wiskerke. 2012. Dijkhuizen bedrijft geen wetenschap, maar politiek. Trouw. 5 september 2012.


Soort document: Krantenartikel

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3311403/2012/09/05/Dijkhuizen-bedrijft-geen-wetenschap-maar-politiek.dhtml

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Dijkhuizen bedrijft geen wetenschap, maar politiek

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research centrum (WUR), heeft verkondigt dat de enige weg naar voldoende voedsel voor iedereen, leidt naar een intensivering van de landbouw. Hij representeert geen wetenschappelijke consensus; ook binnen Wageningen Universiteit lopen de meningen sterk uiteen. Naast de indicatoren die Dijkhuizen gebruikt (milieuschade en uitstoot van broeikasgassen per eenheid product) zijn ook andere indicatoren belangrijk, zoals biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook is de sociale, economische en maatschappelijke context medebepalend voor het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk, zowel op globale als op lokale schaal. Diversiteit, in de landbouw zelf en in het Wagenings onderzoek, brengt ons verder dan een eenzijdige focus op intensivering.


Trefwoorden in Nederlands: onderzoek, Wageningen UR, debat, intensivering, diversiteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Dijkhuizen is performing politics rather than science

Abstract / summary in English:

Aad Dijkhuizen, the Executive Board chairman of Wageningen University and Research Centre, the Netherlands, has announced that intensification of agriculture is the only road to a sufficient food supply for everybody. He does not represent a scientific consensus: Many opinions exist also within Wageningen University. Besides the indicators used by Dijkhuizen (environmental damage and greenhouse gas emissions per unity of product) other indicators are important as well, like biodiversity and animal welfare. And the social, economical and societal context, both on global and local scale, are important factors as well in solutions to the world food issue. Diversity, within agriculture itself and in the Wageningen research, will have more impact than a single focus on intensification.


Keywords in English: research, Wageningen UR, discussion, intensification, diversity
Dijkhuizen bedrijft geen wetenschap, maar politiek