Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Derks, T., B. Aasman, A. Evers, J. de Wit. 2012. Wat levert biodiversiteit op? Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen melkveehouderij en akkerbouw. DLV-Dier; Louis Bolk Instituut; WUR-LR. 25 p.

Aantal pagina's: 25

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,4 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Biodiversiteit in Brabant


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Wat levert biodiversiteit op? Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen melkveehouderij en akkerbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze publicatie worden de bedrijfseconomische effecten en milieueffecten van 10 biodiversiteitmaatregelen in kaart gebracht. Naast relatief simpele maatregelen zoals grasklaver telen of het gebruik van compost op akkerbouwbedrijven, wordt ook de sectoroverstijgende samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij geanalyseerd (en als zeer perspectiefrijk beoordeeld).


Trefwoorden in Nederlands: Economie, biodiversiteit, grasklaver, grasmengsels, compost, samenwerking
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Farm economic benefits of biodiversity (in Dutch)

Abstract / summary in English:

In this report farm economic costs and benefits of 10 functional agrobiodiversity measures are analysed for average arable and dairy farms in the South of the Netherlands. Most of the measures may have positive effects (upto 7000 €  per farm per year of the most well known measures such as mixing crop rotations of intensive arable and dairy farms).


Keywords in English: Biodiversity, clover, compost, rotations, farm economics
Wat levert biodiversiteit op? Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen melkveehouderij en akkerbouw