Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers. 2012. Weerbare bodemwijzer. Rapport 2012-050 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.

Aantal pagina's: 12

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €0; bestelnr:2012-050 LbP; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers ;
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Weerbare bodemwijzer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze weerbare bodemwijzer geeft een samenvatting van ecologische diensten / functionele biodiversiteit die de natuur beschikbaar heeft en maatregelen die de teler kan nemen om hiervan te profiteren, met name voor duurzame aardbeienteelt.
Behandeld worden oa: een ziektewerende bodem, bodembewerking en bemesting, verhoging bodem organische stof, het bodemleven, een gebalanceerde stikstofgift en bodemstructuur.


Trefwoorden in Nederlands: aardbeien, aardbeienteelt, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, bodem, weerbare bodem.
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Guide to a resistant soil

Abstract / summary in English:

This guide to a resistant soil summarizes  the ecosystemservices / functional biodiversity offered by nature, as well as the growers'  management measures that help to take advantage of these services. Focus is on sustainable strawberry cultivation.
Subjects: a pathogen-depressing soil, soil cultivation, soil fertilisation, increasing soil organic matter, soil life, a well-balanced nitrogen supply and soil structure.


Keywords in English: strawberries, strawberry cultivation, biodiversity, ecosystemservices, soil, resistent soil, resiliant soil
Weerbare bodemwijzer