Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Tiemens-Hulscher, M., E.T. Lammerts van Bueren, P.C. Struik. 2012. Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Aantal pagina's: 32

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 2,8 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €5; bestelnr:2012-043 LbP; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure reikt suggesties aan voor selectie op stikstofefficiënte aardappelrassen. Het effect van stikstof en genotype op de dynamiek van de bodembedekking en de gevolgen voor de knolvorming zijn hierin leidend. Aan de hand van foto’s, figuren en heldere tekst krijgt de lezer inzicht in de complexiteit van stikstofefficiëntie. Met de aanbevelingen voor een selectiestrategie kan de aardappelkweker  zijn voordeel doen. Het uiteindelijke doel: nieuwe rassen die méér met minder kunnen.


Trefwoorden in Nederlands: veredeling, selectie, aardappel, stikstof, bodembedekking
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: manual for (small) breeders

Abstract / summary in English:

This leaflet offers suggestions for selection on nitrogen efficient organic potato varieties. Main topic is the influence of nitrogen and genotype on the dynamics of soil covering and thenodulation. With the help of pictures, illustrations and explaining text the reader gains insight in the complexity of nitrogen efficiency. The potato breeder will take advantage with recommendations for selection strategy. The final goal: new breeds who can do more with less.


Keywords in English: selection, potato, nitrogen, soil coverage
Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers