Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M. 2012. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 490 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bodem en biodiversiteit

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 3

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Project BBB Drenthe in het kort: 20 akkerbouwers in Drenthe zijn aan de slag met bodemkwaliteit en biodiversiteit. Door het nemen van gerichte maatregelen verbetert hun bodembeheer en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan maatschappelijke (milieu)doelstellingen. Uitwisseling van kennis en ervaring en zelf aan de slag gaan spelen hierbij een belangrijke rol.
In deze nieuwsbrief oa.:
- Groenbemesters: kijk vooral ook ondergronds!
- Japanse haver als bodemverbeteraar
- Aanvoer van koolstof en stikstof met Japanse haver
- Wat betekent het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voor uw bedrijf?

 

 


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, biodiversiteit, akkerbouw, drenthe, bodemkwaliteit, bodemleven, agrobiodiversiteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter #3 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity

Abstract / summary in English:

This project in short: 20 farmers in the Dutch province of Drenthe started working on soil quality and biodiversity. With targeted measures, their soil quality improves while contributing to social (environmental) targets. Exchange of knowledge and experience and an hands-on approach are important.
This issue contains:
- Green manure: watch what happens in the soil!
- Lopsided Oat  as soil improver
- Carbon and nitrogen supply by Lopsised Oat
- Significance of the new Common Agricultural Policy for your farm
 


Keywords in English: soil quality, soil life, biodiversity, agro-biodiversity, arable farming, Drenthe, soil
Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 3