Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, M.W.P. Bestman. 2012. Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken. V-focus. december 2012, p. 36-37.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Traditionele manieren van risicobeheersing botsen vaak met maatschappelijke belangen. Samen met trends als bedrijfsvergroting en klimaatverandering, zorgt dat voor stijging van het bedrijfsrisico in de veehouderij, zonder dat het rendement op vermogen toeneemt. Dit vraagt om andere maatregelen voor risicobeheersing en uiteindelijk een overgang naar andere landbouwsystemen.


Trefwoorden in Nederlands: risicobeheersing, adaptatiemodel
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Increase in business risks.. learn to think differently

Abstract / summary in English:

Traditional ways of risk management often conflict with interests in the rest of society. Together with trends like upscaling farms and climate change, this will increase the business risk in animal farming, without increasing return on equity. Other ways of risk management and finally a transformation to other agricultural systems might be the answer.


Keywords in English: risk management, adaptation model
Toename bedrijfsrisico...   leer anders te denken