Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wagenaar, J. 2012. Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee - Deel 1: De potentiële medicinale waarde van kruiden in grasland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 5 p.

Aantal pagina's: 5

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 0,57 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee

Engelstalige versie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee - Deel 1: De potentiële medicinale waarde van kruiden in grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de periode april t/m oktober 2011 heeft Sibilla Laldi (MSc-studente WUR) voor het Louis Bolk Instituut het onderzoek ‘Kruidenrijk grasland en de gezondheid van melkvee’ uitgevoerd. In dit project is de relatie tussen een kruidenrijke weide en diergezondheid van melkvee onderzocht op 22 melkveebedrijven.
Uit de resultaten blijkt dat kruiden een positieve bijdrage aan diergezondheid kunnen leveren wanneer ze in een bepaalde mate deel uit maken van het rantsoen. Er is een indicator ontwikkeld die het aandeel kruiden, op basis van droge stof, combineert met de potentiële medicinale werking. Er bleek een relatie te bestaan tussen deze nieuwe indicator en het antibioticagebruik op bedrijfsniveau (gemeten in dagdoseringen per dierjaar). Dit biedt perspectief om het aandeel kruiden in de weiden te bevorderen en hiermee o.a. het antibioticagebruik te reduceren. Het lijkt zinvol verder te onderzoeken welke kruiden onder Nederlandse omstandigheden een effectieve bijdrage aan de gezondheid melkvee leveren. De resultaten van dit project worden najaar 2012 wetenschappelijk gepubliceerd.


Trefwoorden in Nederlands: grasland, kruiden, diergezondheid
Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee - Deel 1: De potentiële medicinale waarde van kruiden in grasland