Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Niekerk, T. van, M.W.P. Bestman, J. Wagenaar, B. Reuvekamp. 2012. Verlagen van uitval bij leghennen. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad. 48 p.

Aantal pagina's: 48

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster

Zo lang de voorraad strekt zijn exemplaren gratis op te vragen bij Thea van Niekerk

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verlagen van uitval bij leghennen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op welke manieren herken je in een vroeg stadium dat er wat aan de hand is met je koppel leghennen? Hier worden signalen beschreven zoals afwijkende eieren, hoeveel de dieren eten/drinken, secties door een dierenarts, etc. De belangrijkste uitvalsoorzaken worden beschreven, met daarbij de informatie hoe je deze problemen kunt voorkomen of verhelpen. De informatie is gebaseerd op interviews met praktizerende pluimveedierenartsen die ervaring hebben met biologische leghennen. Het boek is geschreven met financiering uit het biologisch onderzoeksprogramma, maar het is relevant voor alle niet-kooi pluimveehouders.


Trefwoorden in Nederlands: Diergezondheid, dierenwelzijn, leghennen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Reducing laying hen drop-outs

Abstract / summary in English:

How to recognize in an early stage the issues around your flock of hens? Signals are described like abnormal eggs, eating and drinking behaviour, dissection by the vet etc.The most important reasons for dropping out are described, including information how to prevent or fix those problems. The information is based on interviews with poultry vets, who are experienced with organic laying hens. This book is wriotten with financial support from the organic sector, but is relevant for all non-cage poultry farmers.


Keywords in English: animal health, animal wellbeing, laying hens
Verlagen van uitval bij leghennen