Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Cuijpers, W.J.M., A. Visser, P.I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, J. Verhoeven, A. Roelandse, P. Leendertse. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #16. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Soort document: Nieuwsbrief

Onderdeel van: Bodemacademie

Gerelateerde webpagina of webdocument: us4.campaign-archive2.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=8ecb93346d&e=2801090273

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #16

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw. Inhoud van deze nieuwsbrief:
-Aardbeigronden getoetst op weerbaarheid
-Praktijknetwerk Bodem, klimaat en biodiversiteit in een duurzame boomteelt -Melkveehouders discussiëren over bodembeheer op praktijkbijeenkomst -Significant minder meststoffen nodig bij toepassing van compost
-Young professionals brengen kennis van bodem en water samen -Stikstofuitspoeling beperken in intensieve landbouw
-Grondig boeren met maïs in Drenthe
-Uitgave Water–Kennis-Akker over waterbeheer in de praktijk
-Duurzame boomkwekerij met aandacht voor bodem en grondwater


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #16

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #16