Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., N.J.M. van Eekeren, J. Wagenaar. 2012. Agroforestry as the answer to some trouble with free range chickens. In: European agroforestry Conference - Priorities for European Agroforestry. Brussels. October 9-10, 2012.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Conference Proceedings

Download full text pdf, 0,82 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Engels

Title in English: Agroforestry as the answer to some trouble with free range chickens

Abstract / summary in English:

Trees distributed over the whole outdoor run are expected to enable laying hens to use the run more evenly distributed, which spreads the soil mineral load and increases animal welfare as well as biodiversity.


Keywords in English: silvopastoral systems, animal welfare, peak mineral load, outdoor run, laying hens, Agroforestry, food forest
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: Agroforestry als antwoord op enkele problemen bij vrije uitloopsystemen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Mogelijk effecten van regelmatig verspreide bomen over de gehele buitenren bij legkippen, zijn een betere mineralenverdeling  over de bodem, een verhoogd dierenwelzijn en toegenomen biodiversiteit.


Trefwoorden in Nederlands: sylvopastoralistische systemen, dierenwelzijn, mineralen piekbelasting, uitloop, legkippen, Agroforestry, voedselbos
Agroforestry as the answer to some trouble with free range chickens